Semināra pieteikšanās forma

Sveiks, semināra dalībniek! Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikšanās formu attiecīgi izvēlētajam variantam.

Seminārs: "Krūmcidonija - zināmais, jaunais, iespējas"   7. martā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā. 

Dalības maksa ar priekšapmaksu līdz 4. martam 13.00 EUR, semināra norises dienā 15.00 EUR, KAABL biedriem 6.00 EUR.  

Variants Nr1. Fiziska persona.

 Aizpildiet laukus Vārds, Uzvārds, mob. tālr., e-pasts, tad izvēlieties "Nepieciešams rēķins" vai "Ziedojums". Veiciet maksājumu pārskaitot nepieciešamo naudas summu uz biedrības kontu. Lauku "Ziņojums"  aizpildīt nav obligāti.

Variants Nr2. Juridiska persona.

 Aizpildiet laukus Vārds, Uzvārds, mob. tālr., e-pasts, tad izvēlieties "Nepieciešams rēķins" vai "Ziedojums".  Laukā "Ziņojums" ieraksties savus rekvizītus (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese). Gaidiet rēķinu (divu dienu laikā).  Veiciet maksājumu pārskaitot nepieciešamo naudas summu uz biedrības kontu. 

Biedrības Rekvizīti:

Nosaukums: „Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrība Latvijā” 
Banka: AS "PrivatBank" 
Reģ.Nr.40008260442 
Konts: LV14PRTT0256023967500 
SWIFT kods: PRTTLV22 

Veicot maksājumu ar mērķi Ziedojums, lūdzam norādīt maksājuma uzdevumā ZIEDOJUMS

 .