Par mums

 “Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrība Latvijā” (KAABL) dibināta 2017. gada 7. janvārī.


Draudzīgā gaisotnē tika izvirzīti biedrības mērķi, kuri atbalsta un veicina:

 • Krūmcidoniju un citu perspektīvo augļu un ogu kultūru atpazīstamību Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā;
 • Lauksaimnieku, stādu audzētavu, pārtikas pārstrādātāju, zinātnes, valsts un tirgotāju sadarbību produktu atpazīstamības,
  inovāciju, jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā un citu ar nozari saistītu jautājumu attīstībā;
 • Krūmcidoniju zinātnisko izpēti un attīstību, piedaloties pētījumu izstrādē,
  organizēšanā, izpildē, finansējuma un nepieciešamo resursu piesaistē;
 • Studentu interesi un iesaisti krūmcidoniju audzēšanas, jaunu šķirņu radīšanas,
  uzglabāšanas, pārstrādes, produktu radīšanas un citu vajadzību attīstībā un izpētē;
 • Biedru produkcijas realizāciju;
 • Biedrības locekļu profesionālo apmācību, izglītošanu un sadarbības attīstīšanu.